W piątek, w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się rozmowa o ikonografii w sztuce protestanckiej. Zaproszonymi gośćmi byli ks. Karol Macura, ks. Sebastian Olencki, ks. Marcin Liberacki oraz z ramienia Muzeum Śląskiego Anna Ucieklak (Dział Konserwacji) i prowadzący spotkanie Andrzej Holeczko-Kiehl (Dział Sztuki). Inspiracją do spotkania była prezentacja tryptyku Trójcy Świętej z Leszczyn oraz zakończona konserwacja obrazu Chrystus na krzyżu (1763) autorstwa Johanna Georga Ernsta z kościoła w Byczynie. Dyskusja była także pokłosiem wystawy „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”.

Fot. Michał Jędrzejowski, Muzeum Śląskie w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *