W XVI wieku właścicielami Wołczyna była rodzina von Posadowski, która już w latach dwudziestych przyjęła ideę Reformacji. Jako patroni parafii mieli decydujący wpływ na wybór kaznodziei, ale jako poddani katolickiego księcia musieli się liczyć z jego opinią. Brzezinki wraz z Markotowem należały do księstwa brzeskiego, więc parafia już w 1527 roku otrzymała ewangelickiego księdza. Osadzeniu go w Wołczynie sprzeciwiał się książę Karol I. Luteranie schodzili się więc na nabożeństwa do Brzezinek. Po śmierci Karola I w 1536 roku jego synowie zaczęli wprowadzać w księstwie luteranizm. Pierwszy duchowny ewangelicki, ks. Adam Pockwitz, pojawił się w Wołczynie w 1564 roku.

Decydującym dla Wołczyna okazał się rok 1611. Zmarł wtedy patron miasta Adam von Pasadowski, a jego dobra przejął syn Henryk, który podczas studiów na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą zetknął się z nauką Lutra i stał się jej gorącym zwolennikiem. Od tego momentu brak śladów, żeby duchowni ewangeliccy w Wołczynie napotykali na jakiekolwiek trudności wyznaniowe ze strony patrona. Również ludność Wołczyna i regionu w ogromnej większości skłaniała się w stronę ewangelicyzmu. Gdy wybuchła wojna trzydziestoletnia, region wołczyński był już w całości ewangelicki i cieszył się opieką książąt oleśnickich.

Wprowadzenie Reformacji w Wołczynie trwało prawie cały wiek, ale zapuściła ona głęboko korzenie, tak że region wołczyński był przez następne kilkaset lat uważany za ostoję ewangelicyzmu.

W latach 1760 – 1799 służył w parafii ks. Jerzy Freytag, dziadek słynnego poety Gustawa Freytaga. Wybudował on z kamienia nowy kościół, który stoi do dziś. Został on poświęcony w 1771 roku. Wieżę dobudowano w 1831 roku. Plebania została wybudowana w 1894 roku przez ks. Bogumiła Ebischa. Kościół ten po II wojnie światowej został zajęty przez parafię rzymskokatolicką i jest jej własnością do dziś.

W latach czterdziestych XIX wieku powstała w Wołczynie parafia staro-luterska, która w 1848 roku zbudowała swój własny kościół przy ul. Byczyńskiej. Wieżę dobudowano dopiero w 1925 roku. Ten właśnie kościół służy obecnie parafii ewangelickiej.

Zdjęcia: Agnieszka Gizler